Dao tao seo, Khoa hoc seo, Học seo chuyên nghiệp

Posted on Apr 30, 2013 at 2:19 pm · by

Webmaster tool – Hướng dẫn sử dụng WT – Bài 2

Video hướng dẫn sử dụng Webmaster tool của Google – Sau khi xác minh tài khoản WT ở video đầu tiên WEBMASTER TOOL , sau đây Vietseo sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng các hạng mục chính của công cụ quản trị trang web nổi tiếng của Google

Webmaster tool có những mục mà các bạn cần chú ý nhất :

1. Lượng search hay query hàng tháng của website?
2. Lượng Impression / view xuất hiện qua những từ khóa đó
3. Tỷ lệ click và vị trí trung bình của các từ khóa đó
4. Số lượng Backlink link về website chúng ta, Anchor text của nó là gì
5. Những link xấu nếu có
6. Các lỗi thu thập dữ liệu

No comments yet.

Leave a Reply