Dao tao seo, Khoa hoc seo, Học seo chuyên nghiệp

Posted on Apr 30, 2013 at 1:41 pm · by

Seo thư mục – Làm việc với Category của WP – Bài 3

Học các tạo thư mục, Slug của thư mục, Mô tả description của thư mục, tạo thư mục Root, thư mục con , quản lý thư mục (Phân thư mục theo hình dạng cây). Cách tạo thư mục dạng http://abc.com/tên thư mục cha/ Tên thư mục con/ Tên bài viết

No comments yet.

Leave a Reply