Dao tao seo, Khoa hoc seo, Học seo chuyên nghiệp

Posted on Oct 7, 2012 at 2:12 pm · by

Seo crisis : Xử lý khủng hoảng Seo

Ngày nay càng có nhiều công ty bị báo chí truyền thông đập tơi tả qua các bài viết khá negative ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh khi người dùng tra cứu. Nhiều sự vụ doanh nghiệp đã khắc phục xong ngoài đời nhưng kết quả negative lưu trên mạng rất nhiều và không thể bị đẩy lùi. Lúc đó doanh nghiệp mới cần đến các công ty dịch vụ SEO như Vinalink để giải quyết các kết quả negative này

Sử dụng Dịch vụ Seo để xóa kết quả Negative và đưa các kết quả Positive lên có được không? xem bài viết bằng tiếng Việt ở đây http://daotaoseo.com/?p=189

No comments yet.

Leave a Reply