Dao tao seo, Khoa hoc seo, Học seo chuyên nghiệp

Posted on May 1, 2013 at 6:00 am · by

Pinterest marketing – Hướng dẫn sử dụng Pinterest để làm SEO và Marketing – bài 2

Pinterest marketing – Hướng dẫn sử dụng Pinterest tạo backlink dofollow và làm Marketing – Cách xác minh tài khoản và website Pinterest, Tạo Board và Follow, cách PIN ảnh từ website lên TK Pin nhanh nhất

Bước 3 : Tạo các thư mục, Board (hộp)

Bước 4 : Cách pin ảnh từ web lên Pinterest, tạo backlink

Bước 5 : Tối ưu tài khoản Pinterest

Bước 6 : Verify tài khoản Pinterest để có Backlink dofollowPhải có tài khoản FTP vào host để upload file Verify lên

Bước 7 : Tìm bạn bè để follow để đc follow lại sau này

No comments yet.

Leave a Reply