Dao tao seo, Khoa hoc seo, Học seo chuyên nghiệp

Posted on Dec 6, 2013 at 1:56 am · by

Nội dung số là gì? What is digital content?

Nội dung số là gì? What is digital content? Digital content – Bóc mẽ 17 mặt trận Digital Content của các Ông lớn như Facebook, Google hay các Ông lớn ở Việt nam như VNG , Vietnamnet, Dantri, FPT, Viettel….

Content Digital

Content Digital

Ai làm gì và làm thế nào cũng không thể thoát được ma trận Digital content ở 17 mặt trận chính

Các mặt trận của Digital content
Relation – Quan hệ
Community – Cộng đồng
Communication – Liên lạc
News (Editorial content) – Tin tức và thông tin
Personal và media (User generated content) – Ứng dụng cá nhân và Cá nhân hóa truyền thông
Information (Search / Wiki…)
Niche content – Nội dung độc
System/Applications – Hệ thống và ứng dụng
Business Tools – Công cụ hỗ trợ doanh nghiệp
Local/ Positioning – Địa phương hóa/ Định vị và địa lý
Authoring – Xác minh quyền
Accesibility – Tính khả dụng
Device – Đa thiết bị (Mobile, smart TV, Responsive….)
Connectivity – Tính kết nối
User exprienced – Trải nghiệm người dùng
Localization : Địa phương hóa

No comments yet.

Leave a Reply