Dao tao seo, Khoa hoc seo, Học seo chuyên nghiệp

Posted on Apr 30, 2013 at 4:21 pm · by

Hướng dẫn sử dụng G+ : Quản lý Circle – Bài 2

Hướng dẫn sử dụng G+ : Quản lý Circle – Bài 2 : Hướng dẫn cách đi kết bạn , tăng bạn trong Circle vòng tròn. Cách tạo Circle hay cách quản lý circle, thêm bớt bạn bè trong Circle G+ nhanh và đơn giản

Cách chia sẻ Circle cho bạn bè, Cách chẻ nhỏ Circle ra 150 bạn 1 Circle để dễ làm Event marketing trên G+ sau này

 

 

No comments yet.

Leave a Reply