Dao tao seo, Khoa hoc seo, Học seo chuyên nghiệp

Posted on Aug 25, 2013 at 9:55 am · by

How search work – cơ chế hoạt động của Google

(Video Đào tạo Seo ) : How search work – cơ chế hoạt động của Google – do Vietseo.vn là Trung tâm nghiên cứu và đào tạo SEO trực thuộc công ty Vinalink digital giải nghĩa trên nền slide trình chiếu của chính Google. Video này đã cho chúng ta thấy lịch sử của Google và đặc biệt là cơ chế hoạt động của Google search như thế nào :

1. Cơ chế Crawling : Tìm kiếm dữ liệu qua Hyper Link

2. Cơ chế indexing : Sắp xếp chỉ mục dữ liệu

3. Cơ chế Ranking : Xếp hạng kết quả từ khóa search khi tìm kiếm dữ liệu

 

No comments yet.

Leave a Reply