Dao tao seo, Khoa hoc seo, Học seo chuyên nghiệp

Posted on Apr 30, 2013 at 4:15 pm · by

Cách lập tài khoản G+ , Tạo Google plus Profile – Bài 1

Cách lập tài khoản G+ , Sử dụng Google Plus từ tài khoản Gmail hay Google app để sử dụng author Rank và làm SEO – Video hướng dẫn cách lập và tạo dựng 1 tài khoản G+ cũng như cách add bạn bè, config Hồ sơ about và các mục như Constribute, Links, Tạo Link doffolow trong ngay G+ Profile, cách tạo Avatar, Tạo banner cover cho G+ Profile thêm ấn tượng.

 

No comments yet.

Leave a Reply