Dao tao seo, Khoa hoc seo, Học seo chuyên nghiệp

Posted on Nov 23, 2012 at 12:16 pm · by

Dự đoán xu hướng Seo

Dự đoán này được đưa ra từ năm 2011 nhưng rõ ràng bây giờ vẫn còn rất nhiều điều mới và tiếp tục sẽ trở thành hiện thực cho năm 2013 do năm 2012 đã có rất nhiều thay đổi và năm 2013 chắc chắn sẽ chỉ là những điểm cần hoàn thiện hơn cho những thuật toán đã thay đổi sâu năm 2012 như PANDA, penguin, EMD,
Như vậy sang năm 2013 dự báo Google sẽ hoàn thiện hơn những thuật toán này là chủ yếu

No comments yet.

Leave a Reply