Dao tao seo, Khoa hoc seo, Học seo chuyên nghiệp

Posted on Apr 30, 2013 at 3:25 pm · by

Citation và Trust flow là gì? Majestic SEO – bài 5

Majestic SEO – Hướng dẫn sử dụng Site Explorer để phân tích Backlink profile website, chỉ Số Citation và Trust Flow. Citation Flow và Trust Flow. Vậy Citation Flow và Trust Flow là gì

Bài 2: Hướng dẫn sử dụng majesticseo

phân tích Backlink profile website

 

Bước 1 : LOGIN vào https://www.majesticseo.com

Bước 2 : Vào công cụ -> explorer

Bước 3 : Nhập website cần check

Citation Flow :  Chỉ số Backlink của  MJS tính tổng backlink từ các domain bên ngoài LINK về website cần check = 39 điểm
Trust Flow : Chỉ số Backlink từ những domain, website bên ngoài có uy tín, = 26 điểm

Trust flow càng cao thì càng tốt. Nếu Citation Flow cao mà Trust Flow không có hay có ít, thấp thì nên stop xây dựng Link từ các trang yếu, tăng cường Link từ những trang có chỉ Số Trust Flow cao.

Anchor text : Là những chữ được LINK về trang của mình ví dụ   SEOCông cụ SeoHọc Seo

No comments yet.

Leave a Reply