Dao tao seo, Khoa hoc seo, Học seo chuyên nghiệp

Posted on Apr 30, 2013 at 2:02 pm · by

Cách việt hóa một số đề mục WordPress – bài 9

Sau khi cài xong WordPress phiên bản tiếng Anh thì sẽ có một số chữ tiếng Anh trên website của bạn. Bạn nên Việt nam hóa một số các TAB, widget của các đề mục . Video hướng dẫn Việt hóa một số chỗ cơ bản nhất , đăc biệt là menu và phần Box trên sidebar , đó chính là các Widget

 

No comments yet.

Leave a Reply