Dao tao seo, Khoa hoc seo, Học seo chuyên nghiệp

Posted on Apr 30, 2013 at 1:24 pm · by

Cách thêm Like, G+ và Mạng xã hội vào website – Bài 5

Cài Social Plugin cho WordPress – Cài đặt Like, G+, Twitter, Pinterest, Linkedin vào các bài viết trên WordPress .

Bước 1 :  Đăng nhập WORDPRESS siteBước 2 : Vào Plugin Tab và chọn Add new Plugin
Bước 3 : Search “Like Plus” trong ô Search Plugin
Bước 4 : Chọn Các Plugin cho phép add G+, Like, Share của Facebook, Pin của Pinterest, Linkedin , Twitter icon vào bài viết
Bước 5 : Chọn Install và Active Plugin
Bước 6 : Sau khi cài xong vào Setting hay Tool chọn config cho mục LIKE share G+ plugin đó để đặt nó vào mục Post và Page, ở trên đầu, bên cạnh hay bên dưới bài viết.

No comments yet.

Leave a Reply