Dao tao seo, Khoa hoc seo, Học seo chuyên nghiệp

Posted on Apr 30, 2013 at 4:30 pm · by

Cách tăng G+ , Cách dùng G+ để làm Seo – Bài 3

G+ là gì? Các thủ thuật SEO G+ hay , G+ tác động đến kết quả SEO trên search Engine Như  thế nào? Làm cách nào để tăng chỉ số G+, Cách tạo và tham gia G+ community (Hội nhóm G+) hay cách sử dụng G+ để làm Marketing thế nào? tất cả sẽ có trong Video sau giới thiệu về cách sử dụng, tìm kiếm và tham gia G+ Community để kết thân đồng thời làm Marketing hay SEO thông qua các hội nhóm này trên G+ – Một cộng đồng MXH của Google đứng thứ 2 Thế giới chỉ sau Facebook và đang tiến lên dân ngôi số 1 và đặc biệt là sự ảnh hưởng của nó tác động đến kết quả SEO

No comments yet.

Leave a Reply