Dao tao seo, Khoa hoc seo, Học seo chuyên nghiệp

Posted on Apr 30, 2013 at 2:09 pm · by

Cách post bài, upload ảnh , media trên WP – bài 4

Sau khi cài xong Blog. Video sau hướng dẫn bạn cách Post thêm bài mới  hay Post thêm trang mới (Page) cũng như cách Insert ảnh, video, mediahay Upload ảnh lên website, tạo Thumnail hình minh họa cho bài viết.

Post : Các bài dạng tin tức sẽ xuất hiện trong các thư mục category hay áp dụng cho tin tức
Page : Các bài đơn lẻ, không có chuyên mục nào cả ví dụ trang contact, Trang bản đồ, trang giới thiệu hay dịch vụ của công ty

Khi Upload ảnh chú ý ảnh phải giảm ích thước cho dễ dàng upload, không nên để ảnh nguyên khổ to cả mấy MB vừa chụp lên. Khi upload ảnh xong nên làm SEO cho ảnh bằng cách gõ thêm mô tả cho ảnh nhé

Chú ý Seo ảnh : Nên đặt tên ảnh trùng với từ khóa cần SEO, Ví dụ : Ten-tu-khoa.jpg

Nghiên cứu từ khóa

Nghiên cứu từ khóa

No comments yet.

Leave a Reply