Dao tao seo, Khoa hoc seo, Học seo chuyên nghiệp

Posted on Apr 25, 2013 at 5:33 am · by

Author Rank là gì? cách cài hình tác giả lên Google search – bài 6

Các bạn muốn xuất hiện hình ảnh của bạn khi search trên kết quả Google hay không?

Author Rank - Rich Snippet

Author Rank – Rich Snippet

Video sau sẽ hướng dẫn cách cài Author Rank – Rich Snippets hình ảnh G+ Profile của bạn xuất hiện trên Google search

Bạn cần phải đăng Ký  GMail và 1 G+ Profile trước khi thực hành phần này nhé

Cách Đăng ký G+ : Lần đầu tiên khi bạn truy cập Google+, bạn sẽ thấy liên kết mời bạn “đăng nhập bằng tài khoản Google của bạn”. Nếu đã có địa chỉ Gmail nghĩa là bạn đã có tài khoản Google. Nếu không, hãy nhấp vào “Tạo tài khoản”.

Khi đó, bạn sẽ được yêu cầu trả lời một vài câu hỏi đơn giản như tên thật, tên người dùng, mật khẩu và ngày sinh của bạn (như chúng tôi đã nói trước đó, để tạo tài khoản, ít nhất bạn phải 13 tuổi và nếu con bạn chưa đủ tuổi, chúng sẽ không được phép sử dụng dịch vụ).

Bạn cũng sẽ có cơ hội thêm ảnh tiểu sử, sau đó bạn sẽ được đăng nhập ngay vào Google+. Dịch vụ cũng có thể yêu cầu bạn “tìm những người bạn biết trên Google+” bằng cách nhập địa chỉ email từ Yahoo hoặc Hotmail. Đây là tùy chọn. Google+ sẽ không liên hệ với những người trong danh sách liên hệ của bạn nhưng sẽ nhập các địa chỉ liên hệ từ các dịch vụ đó và cung cấp cho bạn tùy chọn thêm họ vào vòng kết nối của bạn.

http://support.google.com/plus/answer/2409888?hl=vi

No comments yet.

Leave a Reply